Zdarzenia losowe – czym są i jak uchronić przed nimi mieszkanie lub dom? 

Piotr Adamus

redaktor portalu UbezpieczamyMieszkanie.pl

9 min.

Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą przydarzyć się nam w najmniej oczekiwanym momencie i mocno nadszarpnąć domowy budżet. Jak temu zapobiec? Odpowiedzią może być zakup ubezpieczenia na wypadek zdarzeń losowych. Jaką polisę mieszkaniową wybrać? Na wypadek jakich zdarzeń ubezpieczyć mieszkanie? Tego dowiesz się z artykułu. 

Czym jest zdarzenie losowe?

Zdarzenie losowe może przydarzyć się absolutnie każdemu. Szkody powstałe w wyniku wichury, pożaru, czy ulewy mogą kosztować fortunę. Choć nie możemy ich przewidzieć, to na szczęście możemy się na nie przygotować. Właśnie do tego służy ubezpieczenie nieruchomości.

A czym dokładnie jest zdarzenie losowe? Według definicji zamieszczonej w ustawie regulującej działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną jest to zdarzenie niepewne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od woli ludzkiej, którego skutki powodują straty materialne lub finansowe. Pełna definicja brzmi tak:

Definicja Zdarzenie losowe – niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową”

– Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Art. 3 ust. 1 pkt 57.

Zdarzenia losowe są to więc głównie sytuacje związane z działaniem żywiołów, m.in.:

 • pożary,
 • powódź,
 • wichury, porywisty wiatr,
 • ulewy,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek drzew,
 • trzęsienie ziemi,
 • zaleganie śniegu,
 • pękania mrozowe.

Do zdarzeń losowych zaliczają się również te zdarzenia wynikające z błędu ludzkiego, np. wypadek komunikacyjny, upadek statku powietrznego. Ponadto ubezpieczyciele mają również stosowną ofertę ograniczającą ryzyka kradzieżowe; odszkodowania na wypadek włamania, a także rekompensujące skutki akcji ratowniczej.

Sposobem na zdarzenia losowe jest ubezpieczenie. Kompleksowe zabezpieczenie mieszkania lub domu pozwoli zabezpieczyć nas od skutków – często bardzo kosztownych – zdarzeń, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. 

Czym jest zdarzenie losowe?
Czym jest zdarzenie losowe?

Zdarzenia losowe a ubezpieczenie domu

Na rynku ubezpieczeniowym mamy bogatą ofertę zarówno kompleksowych, jak i bardzo podstawowych polis mieszkaniowych. Co ważne, ochroną można objąć nie tylko mury i elementy stałe nieruchomości, ale również ruchomości domowe, tj. meble, czy sprzęt AGD.

Czym są elementy stałe? To m.in. okna, drzwi, armatura łazienkowa, parkiet, glazura, różnego rodzaju instalacje (elektryczna, gazowa, inne instalacje), itd.

Coraz więcej ubezpieczycieli umożliwia zakup polisy od zdarzeń losowych chroniących nie tylko dom, czy mieszkanie, ale również garaż wolnostojący, domek letniskowy, ogrodzenie, elementy znajdujące się w ogrodzie, np. plac zabaw; dom w budowie, budynki gospodarcze, a nawet instalacje fotowoltaiczne.

Równie często wraz z ubezpieczeniem domu lub mieszkania, ubezpieczyciel proponuje dodatkowo płatne rozszerzenia tj. OC w życiu prywatnym oraz usługi home assistance. Dla osób, którym zależy na maksymalnej ochronie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisę All Risk, która gwarantuje w zasadzie ochronę na wypadek wszystkich zdarzeń, które nie są wyraźnie określone w wyłączeniach odpowiedzialności. 

Jak więc w gąszczu ofert wybrać tę, która realnie zabezpieczy nasze nieruchomości, a przy tym będzie przystępna cenowo? Przede wszystkim warto przeanalizować dostępne pakiety i zastanowić się, w jakim stopniu poszczególne zdarzenia losowe stanowią ryzyko w naszej sytuacji.

Od jakich zdarzeń losowych warto ubezpieczyć nieruchomość?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę na wypadek kilku do nawet kilkudziesięciu różnych zdarzeń losowych. Jeżeli często wyjeżdżamy na dłużej pozostawiając dom lub mieszkanie bez nadzoru, dobrym rozwiązaniem może okazać się zakup ubezpieczenia uwzględniającego kradzież z włamaniem. Dzięki temu, w przypadku włamania, otrzymamy stosowne świadczenie, które pomoże naprawić powstałe szkody i zrekompensować straty. 

Zdecydowanie warto również zakupić polisę obejmującą ochronę ruchomości domowych. Koszt takiej polisy nie wzrasta znacząco, za to w wysokim stopniu zwiększa poczucie bezpieczeństwa i ogranicza ewentualne kłopoty finansowe związane z naprawą czy zakupem nowych urządzeń i mebli. Co ważne, taka polisa często obejmuje ochroną również zwierzęta domowe.

Czym się kierować, wybierając polisę mieszkaniową na wypadek zdarzeń losowych?

Oprócz, wspomnianego już, zakresu ubezpieczenia w polisie mieszkaniowej niezwykle istotna jest suma ubezpieczenia. Jej wysokość powinna być przedmiotem naszej uważnej analizy. Przed ostateczną decyzją warto oszacować ewentualną wartość nieruchomości i znajdującego się w niej mienia, a następnie zastanowić się, jakie zdarzenia losowe mogłyby realnie pogorszyć naszą sytuację finansową i ile kosztowałaby naprawa powstałej szkody.

Ważne! Klienci dosyć często wpadają w pułapkę nadubezpieczenia. Jest to równie niekorzystna sytuacja, jak i ta, w której niedoubezpieczamy mieszkania lub domu. Zbyt wiele zdarzeń w zakresie ochrony lub zbyt wysoka suma ubezpieczenia powodują wzrost kosztów. Odpowiednie rozpoznanie własnych potrzeb i konsultacja z doradcą ubezpieczeniowym może nas przed tym uchronić.

Definicje konkretnych zdarzeń losowych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Kolejnym aspektem wartym naszej uwagi podczas wyboru ubezpieczenia jest sposób definiowania przez ubezpieczyciela konkretnych zdarzeń losowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo dokładnie definiują każde zdarzenie określając m.in. szybkość, z jaką powinien wiać wiatr, który spowodował szkody. Okazuje się więc, że powódź, powodzi nierówna i nie za każde wyrządzone przez żywioł szkody, możemy otrzymać odszkodowanie. 

Aby uchronić się przed ewentualnym brakiem wypłaty świadczenia, przed zakupem warto porównać definicje zawarte w polisach mieszkaniowych różnych ubezpieczycieli. 

Równie istotne, jak definicja zdarzenia losowego, jest lista wyłączeń odpowiedzialności. Do najczęstszych zaliczamy:

 • szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa, np. pozostawienia podłączonego urządzenia do instalacji elektrycznej, które było źródłem pożaru,
 • prowadzenia prac budowlanych bez odpowiednich dokumentów,
 • szkody, których przyczyna związana jest z brakiem wymaganych przeglądów.

Inne warte uwagi aspekty to karencje oraz limity, które również wpływają na jakość polisy.

Zdarzenia losowe - 5 kroków do najlepszej polisy mieszkaniowej
5 kroków do najlepszej polisy mieszkaniowej

Gdzie kupić ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych?

Polisa mieszkaniowa to produkt, który można kupić w wielu towarzystwach. Oferują go m.in. Warta, Aviva, Allianz, PZU, Nationale Nederlanden.  

Przed zakupem zdecydowanie warto przeanalizować różne oferty i wybrać tę, która będzie najpełniej odpowiadać naszym potrzebom i nie nadwyręży znacząco domowego budżetu. 

Większość produktów zawierająca ochronę murów i elementów stałych oraz ruchomości domowych kosztuje około 200 zł rocznie. Naturalnie, w ubezpieczeniu nieruchomości na cenę wpływa nie tylko zakres polisy, ale również suma ubezpieczenia oraz tzw. ryzyko ubezpieczeniowe. Informacje o ostatecznych kosztach można uzyskać u doradcy ubezpieczeniowego.

TURoczna minimalna wysokość składki Minimalna suma ubezpieczenia
PZU67 zł50 000 zł
Nationale Nederlanden65,24 zł100 000 zł
Aviva65,24 zł100 000 zł
Proama89 zł88 800 zł
Tabela 1. Suma ubezpieczenia i wysokość składki w ramach polisy mieszkaniowej w wybranych TU. Opracowane 8.07.2022 r.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa? 

Najczęściej ubezpieczyciele oferują polisę na okres roku, dwóch lub trzech lat.

Zdarzenie losowe a polisa Warta Dom

Warta umożliwia ubezpieczenie nie tylko domu, ale również mieszkania oraz domu w budowie. Ponadto w swojej ofercie ma również dodatkowe rozszerzenia, tj. ochrona mienia (np. roweru, sprzętu fotograficznego) na wypadek rabunku poza domem; OC w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie nagrobka.

Towarzystwo ubezpieczeniowe pozwala dostosować czas trwania umowy (minimalnie na rok, maksymalnie na trzy) oraz oferuje pomoc specjalisty w nagłych wypadkach.

Zdarzenie losowe a polisa PZU

PZU, podobnie ja Warta proponuje polisę obejmującą mieszkanie, dom, dom w budowie, a także instalacje fotowoltaiczne oraz domek letniskowy. 

W ramach ubezpieczenia domu oferuje dwa warianty ochrony: od wszystkich ryzyk i uniwersalny.

Przed czym chroni polisa mieszkaniowa PZU? 

Zdarzeniem losowym objętym ochroną jest m.in. powódź, huragan, zniszczenia dokonane podczas akcji ratowniczej, dewastacja, przepięcia. 

Jak uzyskać świadczenie odszkodowawcze?

Procedura uzyskania odszkodowania może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Aby dostać odszkodowanie, należy przede wszystkim dopełnić odpowiednich formalności.

W pierwszej kolejności, jeżeli doszło do zdarzenia objętego ochroną, należy zawiadomić odpowiednie służby ratunkowe i – przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – ograniczyć rozprzestrzeniania się zniszczeń. 

Ważne! Warto dokumentować powstałe uszczerbki i zniszczenia mienia, a także zachować notatki służb (policji, straży pożarnej, itd.), aby móc zaświadczyć, że interwencja miała miejsce. Im więcej dowodów, tym łatwiej będzie uzyskać odszkodowanie. 

Posiadając odpowiednie dokumenty poświadczające zaistnienie zdarzenia, można zgłosić szkodę. Do dyspozycji zwykle jest formularz internetowy, ale także przeznaczona do tego infolinia. Zgłoszenie zdarzenia powinno nastąpić niezwłocznie po jego wystąpieniu. Na przykład PZU wymaga, aby poinformować ubezpieczyciela w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia. 

Odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie z warunkami zawartymi w ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie nieruchomości na wypadek zdarzenia losowego – porównanie ofert Warta i PZU
Ubezpieczenie nieruchomości na wypadek zdarzenia losowego – porównanie ofert Warta i PZU. 

Najlepsze ubezpieczenie mieszkania lub domu znajdziesz dzięki Rankingowi!

Ubezpieczenie nieruchomości oferuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych – jak wybrać ofertę, która najpełniej będzie odpowiadać na wszystkie Twoje potrzeby? Z pomocą przychodzi Ranking Polis Mieszkaniowych. Dzięki niemu w szybki sposób porównasz najpopularniejsze produkty ubezpieczeniowe, poznasz zakresy ochrony i ceny. Nie chcesz przepłacać za polisę? – koniecznie porównaj je, zanim kupisz.   

Możesz również skorzystać z darmowej konsultacji u naszego doradcy ubezpieczeniowego, który pomoże w wyborze odpowiedniej polisy, wyjaśni niezrozumiałe kwestie, przeanalizuje wyłączenia odpowiedzialności i odpowie na wszystkie pytania. Ochrona przed zdarzeniami losowymi to gwarancja uniknięcia poważnych kłopotów finansowych w trudnym czasie. 

Podsumowanie:

 • Zdarzenia losowe to działania niespodziewane, niezamierzone i niezależne od naszej woli, wywołujące określone skutki.
 • Aby zabezpieczyć się na ich okoliczność, możemy zakupić ubezpieczenie i objąć ochroną zarówno mury i elementy stałe, jak i ruchomości domowe.
 • Przykładem zdarzenia losowego może być kradzież zwykła, kradzież z włamaniem, pożar, powódź, czy uderzenie pioruna.
 • Zdarzenie losowe w ubezpieczeniach zostało zdefiniowane w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ponadto poszczególne zdarzenia objęte ochroną ubezpieczyciel każdorazowo definiuje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 • Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na warunkach zawartych w ubezpieczeniu.

Piotr Adamus

redaktor portalu UbezpieczamyMieszkanie.pl

Pasjonat marketingu zaangażowany społecznie. W świecie ubezpieczeń działa od ponad dwunastu lat. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.

Udostępnij ten artykuł:

Oszczędź nawet 40%
na polisie!

Porównaj nawet 30 ofert ubezpieczenia nieruchomości.

Te artykuły także mogą Ci się spodobać

Ubezpieczenie ruchomości domowych. 3 powody, dla których warto je mieć

13 lipca 2022

Ubezpieczenie ruchomości domowych to tani sposób na zabezpieczenie wyposażenia domu i cennych przedmiotów na wypadek wielu zdarzeń losowych. Co obejmuje...

Ubezpieczenie murów mieszkania lub domu — co obejmuje?

13 lipca 2022

Ubezpieczenie murów mieszkania lub domu to najbardziej podstawowy rodzaj polisy zabezpieczający nieruchomość na wypadek zdarzeń losowych. Czy taka ochrona jest...

Zdarzenia losowe – czym są i jak uchronić przed nimi mieszkanie lub dom? 

13 lipca 2022

Zdarzenia losowe mogą przydarzyć się nam w najmniej oczekiwanym momencie i mocno nadszarpnąć domowy budżet. Jak temu zapobiec? Odpowiedzią może być zakup...